Cerkvenjak

Kraji

Cerkvenjak

Dobrodošli!

Cerkvenjak

V osrčju Slovenskih goric, na gričevnatem svetu med rekama Pesnico in Ščavnico se razprostira Občina Cerkvenjak. Cerkvenjak je upravno, gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče širšega območja. Ime je kraj dobil po cerkvi, ki je tu stala že ob koncu 13. stoletja.

V Cerkvenjaških goricah je prevladovala polikulturna rastlinska proizvodnja, ob naslonitvi nanjo pa se je razvila tudi živinoreja. Ob celovitnem pogledu na kmetijsko proizvodnjo v zadnjem nekaj desetletnem obdobju pa je bila živinoreja glavna usmeritev in gibalo kmetijstva na tem območju.

Cerkvenjak
Cerkvenjak

Priporočamo obisk in ogled:

•                    Arheološki park »Rimsko gomilno grobišče v Anželovem gozdu v Brengovi«

•                    Cerkev sv. Antona

•                    Tušakova vila

•                    Domačija Firbas

•                    Hauzerjeva zbirka čebelnjakov

•                    Muzejska zbirka Feliksa Rajha

•                    Izvir Lübe vodice

•                    Župetinški hrast

•                    Vinsko - turistična cesta Osrednje Slovenske gorice – VTC 13

— Kako do nas

Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak

Ljubljana1h 40 min
Ptuj30 min
Celje1 h