Občina Pesnica

Vinogradništvo Kraner Plateis

plateis

V Jakobskem Dolu na 8 hektarjih odličnih vinogradniških leg, vinogradništvo Kraner Plateis prideluje vrhunska bela in rdeča vina različnih sladkornih stopenj. Tradicija  vinogradništva  sega 250 let nazaj. Po ustnem izročilu so na tem posestvu obdelovali vinograde menihi francoskega redu. To je razvidno iz lesenega stropa v osrednjem delu naše hiše, kjer se je ohranil umetelno izdelan leseni datum z letnico 1743. Vinogradništvo  se je razvilo iz nekdanje Plateisove viničarije. Leta 1989 smo se iz mešane kmetije specializirali v vinogradniško, obnovili vinograde in jih zdaj obdelujemo 8 hektarjev. Odločili smo se za lastno donegovanje in polnitev vina. Grozdje pridelujejo na V, JV, J in JZ srednje strmih legah na lapornatih in delno glinenih tleh.

Plateis
vina plateis
vina plateis
vina plateis

Kako do nas

Vina Plateis, Zgornje Hlapje 13, 2222 Jakobski dol

Ptuj40min
Maribor30min
Ljubljana1h 35min