Trnovska vas

Občina Trnovska vas

Trnovska vas

Trnovska vas

Občina Trnovska vas je zaključena geografska celota, naslonjena na regionalno cesto Ptuj – Lenart, prav zaradi tega se razvije v podeželsko močno naselje med tema mestoma. Urejene kmetijske površine ponujajo velike možnosti na področju kmetijstva. Področje občine Trnovska vas je bilo poseljeno že v predrimskem času, iz pozne antike pa naletimo na gomile. Jožefinske reforme so bile podlaga za ustanovitev šole 1790. V isti čas segajo zametki današnje fare z ustanovitvijo lokacije Sv. Bolfenka. Čeprav je v prejšnjem stoletju nastalo več občin, sta bili fara in šola vedno močnejši argument povezovanja. Najpomembnejše panoge v kmetijstvu so živinoreja, predelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik.

Trnovska vas
Trnovska vas

Priporočamo obisk in ogled v občini Trnovska vas

-

Cerkev sv. Bolfenka in župnišče

Močvirska logarica

Rezervat Sivih čapelj

Simoničeva domačija

— Kako do nas

Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas

Ljubljana1h 45 min
Ptuj20 min
Celje1h