Občina Hajdina

Spominsko obeležje Francu Jezi

Hajdina

Franc Jeza se je rodil na Spodnji Hajdini, današnja Brlekova domačija, 30. decembra 1916. Ves povojni čas je zagovarjal potrebo po samostojni slovenski državi. Bil je najbrž najbolj iznajdljiv, morda pa tudi najbolj vztrajen. Dejansko edini politični emigrant, ki se je po drugi svetovni vojni naselil na Tržaškem, čeprav je med letoma 1941 in 1945 podpiral Osvobodilno fronto, je na lastne stroške izdajal knjige in zbornike na temo slovenske samostojnosti. Ko so se v Trst vile kolone jugoslovanskih kupcev z onstran meje, pa je Jeza začel tudi s propagandno akcijo zatikanja letakov za brisalce avtomobilov, ki so prihajali iz Slovenije. Na njih je jasno pisalo »hočemo slovensko državo!«, z njimi je Slovence skušal prepričati, naj množično pritisnejo na tedanjo komunistično elito, da se osamosvoji izpod nadoblasti Beograda. Zato so se na občini Hajdina odločili postaviti spominsko obeležje Francu Jezi, v okviru fontane oziroma trga pred občinsko stavbo, ki ga je oblikoval domačin - akademski kipar Viktor Gojkovič, in s tem ovekovečiti njegovo ime tudi v domačem kraju.

Hajdina

Kako do nas

Hajdina

Ptuj7min
Maribor25min
Ljubljana1h 30min