Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Potok Globovnica

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Globóvnica je desni pritok Velke pri Radehovi v severnem delu Slovenskih goric. Izvira v dnu gozdnate grape pod vasjo Šomat in teče večinoma proti jugovzhodu, sprva po razmeroma ozki dolini z mokrotnim ravnim dnom, pri Jurovskem Dolu pa se dolina precej razširi in pri Lenartu preide v široko Pesniško dolino. Nekoč se je stekala naravnost v Pesnico, v okviru obsežnih melioracij v 60. letih dvajsetega stoletja pa so jo speljali v umetno jezero Radehova in od tam po umetnem kanalu v Velko. Iz nizkega gričevja na obeh straneh se vanjo stekajo številni kratki in majhni pritoki, nekoliko večji je le Vardovski potok z desne strani. Potok Globovnica je naseljen s kapitalnimi primerki soma, krapa, amura, ščuke, smuča, ploščiča, androge, rdečooke, zelenike ter drobiža.

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

Kako do nas

Globovnica, 2223 Jurovski Dol

Ptuj30min
Maribor30min
Ljubljana1h 30min