rudnik Šega

Poljčane - rudnik Šega

Na stiku miocenskih in permskih kamnin so pred mnogimi milijoni let nastala nahajališča premoga. Ta, skoraj 30 milijonov let star premog, so v preteklosti kopali na več lokacijah na območju današnje občine Poljčane. med vsemi je danes najbolj ohranjen rudnik Šega, tik pred jamo Belojačo, ki nosi najdaljšo zgodovino premogovništva Dravinjske doline. Rudnik rjavega premoga z izredno kalorično vrednostjo črnega premoga naj bi izkoriščali že v Napoleonovih časih, pa vse do leta 1960.

Danes je vhod v rudnik označen in urejen, tako da je si je skozi zaščitna vrata možno ogledati kar nekaj metrov vhodnega rova.

Priporočamo obisk in ogled:

·       Boč z velikonočnico

·       Dravinjska dolina, reka Dravinja in opazovalnica za ptice

·       kozolec »ČRETI«

·       Studenice s samostanom in razvalinami starega gradu

·       Križeča vas

·       kraška jama Belojača