Dravinjska dolina, reka Dravinja in opazovalnica za ptice

poljčane

Dravinjska dolina je zakladnica naravne in kulturne dediščine. Reka Dravinja je ustvarila čudovit ekosistem, kjer se prepleta življenje v vodi in na občasno poplavljenih površinah. Ker reka Dravinja v osrednjem delu ni bila regulirana, je ohranila izjemne naravne meandre ali okljuke, ki jih spremljajo bogati vegetacijski obrežni pasovi vrb in jelš.

 

Na sipkih obrežjih še gnezdi vodomec, po travnikih se sprehajajo bele štorklje, preletavajo jih kačji pastirji in močvirski cekinčki. Zelena rega, hribski urh in navadna krastača sporočajo, da se v obraslih brežinah reke Dravinje in njenih pritokih dobro počutijo. Mrtvice s trstičjem in širokolistnim rogozom ter travniške orhideje s številnimi biseri narave, ki se skrivajo v veličastni dolini Dravinje, nas kar vabijo k sebi.

Reka Dravinja, ki izvira pod Pohorjem in se pri Vidmu pri Ptuju izliva v reko Dravo je ena tistih rek, ki ima na precejšnjem odseku še ohranjeno naravno strugo in obrežno zarast. In prav rečni meandri na območju občine Poljčane nudijo življenjski prostor mnogim ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam.

Ta, poraščena z mogočnimi in starimi drevesi, ki se nagibajo nad vodo, nudi dom čudoviti, a ogroženi vrsti ptic v Sloveniji – vodomcu. Poplavni rečni travniki, kjer so še vedno ohranjene mejice, samotna drevesa, trstišča in mrtvice predstavljajo prostor za bivanje markantni beli štorklji, ki ima v Dravinjski dolini eno najmočnejših populacij v Sloveniji. V spomladanskih mesecih nas v rečnih bajerjih navdušuje glasen orkester zelene žabe, na poletnih travnikih pa še lahko zasledimo kačje pastirje in vrste ohranjenih metuljev.

Priporočamo obisk in ogled:

·       Boč z velikonočnico

·       kozolec »ČRETI«

·       Studenice s samostanom in razvalinami starega gradu

·       Križeča vas

·       kraška jama Belojača

·       rudnik Šega