Boč

Boč

Neprecenljiv osamelec Boč se mogočno dviga nad centrom Poljčan in skupaj z razglašenim Krajinskim parkom Boč – Donačka gora predstavlja kompleksno naravno območje obsežnih gozdov, kjer prevladuje bukev, strme skalne stene, ohranjene vodne izvire in območja s kraškimi pojavi. Skupaj z 22 m visokim razglednim stolpom doseže natančno 1000 m nadmorske višine. Pogled iz vrha se razprostira po večjem delu severovzhodne Slovenije.

Vsako leto v spomladanskem času na Boču zacveti velikonočnica. Ohranjeno rastišče te izjemno redke ogrožene rastlinske je vrste dragocen biser, ki na Boč privablja številne obiskovalce. Velikonočnica velja za občutljivo stepsko rastlino, ki porašča izolirano območje in kljubuje številnim vplivom iz okolja. Pester in bogat je tudi živalski svet. Številne vrste hroščev, netopirjev in drugih sesalcev, ptic, plazilcev ter dvoživk so tod našle svoj dom in so še en dokaz izrazite neokrnjenosti območja.

Boč
velikonočnica
poljčane

Čez Boč vodijo številne pohodne, učne in kolesarske poti, ki nudijo nešteto možnosti za rekreacijo, pohodništvo, plezanje in druge oblike gibanja ter izobraževanja v naravi. Na Boču pri planinskem domu je dobro poskrbljeno za gostinsko ponudbo.

— Kako do nas

2319 Podplat

Ptuj1h
Maribor 1h
Ljubljana 1h 45min
Zagreb2h
Dunaj3h 30min

Priporočamo obisk in ogled:

·       Dravinjska dolina, reka Dravinja in opazovalnica za ptice

·       kozolec »ČRETI«

·       Studenice s samostanom in razvalinami starega gradu

·       Križeča vas

·       kraška jama Belojača

·       rudnik Šega