Odkrivanje narave

na Pohorju

pohorje

Pohorje

Odkrivanje narave

Pohorje je eden izmed velikih, strnjenih gozdnih kompleksov v Sloveniji in zaradi svojih naravnih danosti uvrščeno v ekološko omrežje Natura 2000. Današnja podoba Pohorja je odsev zgodovinske prepletenosti krajine in Pohorcev – njenih ljudi. Zanj so značilni smrekovi pohorski gozdovi, planje in resave s travo volk, arniko, borovnicami in brusnicami, rečice, potoki in slapovi ter rastlinstvo šotnih barij. V pristni naravi Pohorja potekajo mnoge pohodniške poti.

pohorje
pohorje
Jezera, slapovi in ribniki

Pohorski gozd je v vsej svoji spokojnosti zatočišče za duše, ki iščejo mir in sprostitev. Sredi njegove neukrotljive nosijo mistično privlačnost, ki ponuja vrata k sprostitvi misli.

slap Skalca
Lovrenška jezera Pohorje