Odkrivanje narave

poljčane

Ne glede na to katero pot skozi Haloze izberete, vas ta vodi skozi gozdove, mimo vinogradov, travnikov, pašnikov in sadovnjakov, ki nam velikokrat postrežejo z habitatnimi vrstami rastlin. Ob sproščujočem sprehodu po naravi lahko opazite številni čarobne razglede, če pa si vzamete čas pa lahko opazite tudi dosti življenja. Od čudovitih metuljev, majhnih prebivalcev gozda, do večjih.

Vzhodne Haloze so prepoznane kot ekološko pomembno območje, zaradi raznovrstne naselitve redkih rastlin in živali. Te so drugod ogrožene zaradi hitrega spreminjanja tradicionalne kulturne krajine v intenzivno rabljene površine. Zaradi doma jadranske smrdljive kukavice, metuljev temnega in strašničinega mravljinčarja so spadajo Vzhodne Haloze med najpomembnejša navarovarstvena območja V Evropi.

Na Donački gori uspevajo tudi hladnoljubne rastline iz Alp kot so npr. praprot jelenov jezik, alpski nagnoj, smreka, kresničevje. Donačka gora je znana po manj znanih sortah, ki jih lahko najdete specifično na gori. Na skalnih stenah lahko najdemo edino rastišče hrvaške perunike na balkanu in nahajališče hoppejevega klinčka ter edino nahajališče juvanovega natreska na svetu.

Haloze so dom 27 hektarjev velikega naravnega rezervata, ki je zaradi pragozda kot naravna znamenitost zavarovana že od leta 1969. V Sloveniji so le trije bukovi gozdovi s pragozdnim značajem. Po njegovem zahodnem delu vodi urejena planinska pot od planinskega doma na greben gore. V Sloveniji imamo le tri gozdove s tem značajem.