365 dni Destinacije Štajerska

365 dni urbanaravnih užitkov Štajerske


Članek vam bo vzel 3 minute

Praznujemo dosežke prvega leta pod skupno blagovno znamko Štajerska z našim ambasadorjem, evropskim prvakom, Kristjanom Čehom.

V prvih 365 dneh delovanja pod skupno blagovno znamko Štajerska smo dosegli pomembne preboje in uspešno oblikovali prepoznavnost naše regije. Na novinarski konferenci smo predstavili ključne dosežke in aktivnosti ter promocijski video z ambasadorjem Štajerske, Kristjanom Čehom.

V uvodnem delu nas je pozdravila direktorica Regionalne razvojne agencije za Podravje - Maribor (RRA Podravje - Maribor), vodilne partnerice konzorcija Destinacije Štajerska, Nataša Ritonija. Poudarila je, da se agencija že četrto leto zelo aktivno ukvarja z razvojem regijskega turizma, oblikovanjem in promocijo tržnih znamk, produktov ter ponudbe. Nenehno iščejo možnosti za medregijsko in čezmejno sodelovanje, še posebej s Hrvaško in Avstrijo. »Vesela sem, da lahko sporočim, da smo včeraj s predstavniki Steiermark Tourismus podpisali pismo o sodelovanju pri izmenjavi znanj, razvoju privlačnih turističnih produktov in skupnih dogodkov,« je dejala Ritonija.

Tanja Srečkovič Bolšec, predsednica skupščine Destinacije Štajerska in direktorica Javnega zavoda za mladino, šport in turizem Ptuj je poudarila, da je Destinacija Štajerska v zadnjem letu zaživela v obliki, kot so si želeli. »Zelo smo ponosni, da to dokazujemo s prvimi promocijskimi aktivnostmi, ki smo jih zagnali v lanskem letu in jih izvajamo tudi letos,« je dejala Srečkovič Bolšec. Dodala je, da ta zgodba ni zgodba enega leta, temveč je tek na dolge proge. Poudarila je, da njihova želja pri vzpostavljanju destinacije ni zgolj promocijske narave, temveč sloni tudi na razvojnih priložnostih turizma v manjših krajih, ki pomembno sooblikujejo vtise turistov in dajejo občutek domačnosti. »Ves čas poudarjam, da smo lahko srečni, da nismo zasičeni z masovnim turizmom, zato je izkušnja turistov v Destinaciji Štajerska še toliko bolj pristna,« je zaključila Srečkovič Bolšec.

Božidar Grabovac, član Združenja vinorodna Štajerska, je spregovoril o pomenu članstva in dodani vrednosti destinacije. »Članstvo v Združenju vinorodna Štajerska nam omogoča, da se povežemo z drugimi ponudniki v regiji ter skupaj gradimo prepoznavnost štajerskih vinorodnih območij. V združenju trenutno štejemo več kot 30 članov, skupaj pokrivamo široko območje Štajerske, od slovenske do avstrijske meje.« O obetih za naprej je dejal: »V prihodnosti si prizadevamo še bolj okrepiti mednarodno prepoznavnost naših vinorodnih območij ter spodbujati trajnostni razvoj vinskega turizma na Štajerskem.«

Karmen Razlag, vodja Sektorja za turizem na RRA Podravje - Maribor,  je predstavila dosežke in izvedene aktivnosti: »V prvih 365 dnevih blagovne znamke Štajerska smo s partnerji izvedli vrsto  dogodkov in predstavitev, medijskih kampanj,  študijskih obiskov, tako domačih, kot tujih medijev, ki so pripomogli k dvigu prepoznavnosti Destinacije Štajerska doma in v tujini. Posebej ponosni smo na prejeto priznanje za izviren slogan »urbanaravno« na sejmu v Celju. Izjemno pozitivni so tudi odzivi naših gostov.« Tudi v prihodnje se bodo skupaj s partnerji še bolj osredotočili na promocijo v okviru digitalnih medijev ter razvoju novih turističnih produktov, ki bodo privlačni za obiskovalce. Že to poletje načrtujejo vrsto doživetij in prevozov po destinaciji. »Ambasadorji blagovne znamke Štajerska smo v prvi vrsti mi sami, partnerji, vinarji, prebivalci regije, zato smo zelo ponosni, da je med njimi tudi novopečeni evropski prvak, Kristjan Čehje izpostavila Razlagova.

 

365 dni Destinacije Štajerska - novinarska konferenca
365 dni Destinacije Štajerska
365 dni Destinacije Štajerska - novinarska konferenca
365 dni Destinacije Štajerska - novinarska konferenca
365 dni Destinacije Štajerska - novinarska konferenca

Destinacija Štajerska ostaja predana trajnostnemu razvoju turizma in kreiranju pristnih urbanaravnih doživetij za obiskovalce. Z združenimi močmi partnerjev ter aktivnim sodelovanjem s širšo skupnostjo in gospodarskim sektorjem gradi na svoji prepoznavnosti in privlačnosti tako na lokalni kot mednarodni ravni.

S tovrstnim sodelovanjem krepimo prepoznavnost in turistično ponudbo Štajerske ter ustvarjamo trdne temelje za dolgoročna sodelovanja in izmenjavo dobrih praks, ki bodo koristili vsem vključenim regijam in njihovim deležnikom.

 

KONZORCIJ DESTINACIJE ŠTAJERSKA

RRA Podravje - Maribor (Občina Hoče-Slivnica), Zavod za turizem Maribor (Mestna občina Maribor), Zavod za turizem Ptuj (Mestna občina Ptuj, Občina Markovci), Razvojna agencija Slovenske gorice, d.o.o. (občine: Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica pri Mariboru, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Destrnik, Juršinci, Sv. Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas), Ustvarjamo turizem Sonja Breznik s.p. (občine: Rače-Fram, Kidričevo, Hajdina, Starše, Miklavž na Dravskem polju), PRJ HALO (občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk), Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož (občine: Ormož, Sv. Tomaž, Središče ob Dravi), Zavod za turizem Sveta Trojica v Slovenskih goricah (Občina Sv. Trojica v Slovenskih goricah) ter občine Ruše, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Dornava, Makole in Poljčane; skupaj 39 občin in Združenje vinorodna Štajerska (28 vinarjev).