Miklavž na Dravskem polju 1

Občina Miklavž na Dravskem polju

Miklavž na Dravskem polju

Dobrodošli!

Miklavž na Dravskem polju

Miklavž na Dravskem polju leži v celoti na Dravskem polju, ki je prehodno območje med subpanonsko in subalpsko severovzhodno Slovenijo. Dravsko polje na zahodu meji na Pohorje, na skrajnem severozahodu na Dravsko dolino, na severu in vzhodu na Slovenske gorice, na jugu pa postopoma prehaja v Ptujsko polje.

Miklavž
Miklavški ribniki

Priporočamo obisk in ogled:

•                    Rimske gomile

•                    Cerkev sv. Miklavža

•                    Miklavški dvorec

•                    Cerkev sv. Marije v Dobrovcah

•                    Miklavška mlaka

Rimske gomile
Miklavž
Zavrč

— Kako do nas

Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Ljubljana1h 30 min
Ptuj30 min
Celje40 min