Medijsko središče

Štajerska - Urbanaravni Užitek

Je Štajerska edinstven preplet urbanega in naravnega, kjer oba svetova na obvladljivih razdaljah prispevata številne raznolike in privlačne vsebine? DA

Štajerska je edinstven preplet urbanega in naravnega sveta z veliko možnosti raznolikih in trajnostnih doživetij.

Štajerska

URBANARAVNI UŽITEK

URBANATURAL PLEASURE

.

Razlikovalna vrednost

Štajerska je edinstven preplet urbanega in naravnega sveta na majhnih razdaljah, s čimer ponuja edinstven koncept obiska in bivanja, ki omogoča doživetja raznolikih vsebin na bolj trajnosten način.

Maribor, Pohorje, Drava
štajerska
Misija

Danes Štajerska osvaja srca s svojo odprtostjo, gostoljubnostjo in kakovostno ponudbo v mestih in naravi, ki pa ima še veliko potenciala za nadgradnjo, širitev, povezanost in popularizacijo.

srce med vinogradi
ruše
Vizija

V prihodnosti bo Štajerska mednarodno prepoznavna, povezana in priljubljena butična destinacija za bivanje, ustvarjanje in odkrivanje z dodano vrednostjo vrhunske in trajnostne doživetvene ponudbe. Privabljala bo še več gostov z vsega sveta in bila obvezna postojanka v tranzitu.

Kulinarična avantura med vinogradi Velikega in Belskega Vrha – Haloze
pohorje