Makole mak

Občina Makole

Makole

Dobrodošli!

Makole

Nahaja se v Dravinjski dolini na zahodnem robu Haloz ob izteku Jelovškega potoka. Včasih so Makole imele rudnik črnega premoga v Šegi, tovarno opeke na Remontu, žago na Dravinji, kovačijo, mline na vodo za mletje moke, v kraju pa je bilo tudi mnogo malih obrtnikov. Danes so Makole turistično zanimiva občina z velikimi možnostmi razvoja in z bogato kulturno in naravno dediščino.

makole
štatenberg ribniki
TIP Štatenberg

TIP Štatenberg

Štatenberg 89, 2321 Makole

T: 040 582 776, 040 700 006

E: td@statenberg.si

štatenberg
slap šošterca
Dravinjska dolina

Občine v Dravinjski dolini povezuje reka Dravinja, ki je še v preteklosti ustvarila slikovito pokrajino z mnogimi naravnimi potenciali. Ker pa imajo občine MakoleMajšperk in Poljčane poleg lege in naravne dediščine tudi podobno zgodovino in kulturno dediščino, so bile prav te skupne lastnosti temelj za vzpostavitev kolesarskih, učnih in pohodnih poti v Dravinjski dolini.

 

Dravinjska dolina je zakladnica naravne in kulturne dediščine. Reka Dravinja je ustvarila čudovit ekosistem, kjer se prepleta življenje v vodi in na občasno poplavljenih površinah.

makole
poljčane

Priporočamo obisk in ogled:

·       Slap Šošterca

·       Jama Belojača

·       Dvorec Štatenberg

·       Galerija Dvoršak

·       Kavklerjeva klet

·       Pot Forma viva Makole

·       Rudnik Šega

pot forma viva makole
jama belojača
netopirji
kavklerjeva klet
slap šošterca
štatenberg
štatenberg
štatenberg
štorklje

— Kako do nas

Makole 35, 2321 Makole

Občina Makole T: 02 802 92 00 F: 02 80 29 250 E: obcina@obcina-makole.si W: www.obcina-makole.si

Ljubljana1h 30 min
Ptuj40 min
Celje45 min