Lenart

Občina Lenart

Lenart

Dobrodošli!

Lenart

Občina Lenart, ki leži v osrčju Slovenskih goric, je s svojo razgibanostjo od gričevnatega do nižinskega sveta privlačna za izletnike, ki jih pritegujejo naravne lepote, poleg tega pa tudi številni naravni, zgodovinski in kulturni spomeniki, športne in kulturne prireditve ter ohranjeni ljudski običaji. V izletniški turizem se vključujejo domači prebivalci, prebivalci širšega območja Slovenije in Avstrije. Zaradi ugodnih življenjskih razmer je bilo občinsko ozemlje naseljeno že v miolitski dobi, zlasti pa v času Rimljanov. Slovenske gorice so gosto poseljene. Manjše gručaste vasi so se razvile le okoli cerkva, ki stoje navadno na vrhovih slemen. Razgibano pokrajinsko sliko ne oblikuje samo talni relief, ampak tudi razne pridelovalne kulture, ki so razporejene tako, da osojna pobočja gričev pokrivajo gozdovi, prisojna vinogradi, doline pašniki in travniki, obrobja pa njive in sadovnjaki. Občino sestavljata dve krajevni skupnosti: Lenart in Voličina.

Zavrh
lenart
TIC Lenart

TIC Lenart

Trg osvoboditve 9,

2230 Lenart v Slovenskih goricah

T: 059 128 773

E: tic@rasg.si

DELOVNI ČAS:

Ponedeljek, Torek, Četrtek  7:00 do 15:00

Sreda  7:00 do 17:00

Petek 7:00 do 13:00

Od maja do oktobra odprto tudi ob vikendih:

Sobota 9:00 do 15:00

Nedelja 8:00 do 12:00

tic lenart
Lenart

Priporočamo obisk in ogled:

•                    cerkev Sv. Lenart

•                    cerkev sv. Rupert

•                    grad Hrastovec

•                    spomenik Črni križ

•                    Etnološka zbirka Kranvogl - viničarski muzej Kranvogel

•                    Športno-rekreacijski center Polena

•                    Evropska učna pot

•                    Čebelarstvo in apiterapija Zarnec

•                    Krajinski park Kamenščak

•                    Hrastovški ribniki

lenart
zavrh
Hrastovec

— Kako do nas

Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

Ljubljana1h 30 min
Ptuj30 min
Celje50 min