Kultura

v Slovenskih goricah

sveta ana

Slovenske gorice

Kultura

Značilno podobo Slovenskih goric dajejo cerkvice, vidne na vrhovih gričev. Četudi ima večina cerkva danes baročno podobo, skriva marsikatera med njimi starejšo gotsko ali celo romansko osnovo. Med pomembnejše spomenike arhitekturne dediščine uvrščamo poznogotsko cerkev Sv. Treh kraljev ter baročno cerkev Sv. Trojice s frančiškanskim samostanom, ki se ponaša z muzejem in bogato samostansko knjižnico. Zagotovo med pomembnejše spomenike sodijo gradovi in dvorci na območju.

sveta trojica
lenart