Kultura

v Slovenskih goricah

grad Vurberk
Značilno podobo Slovenskih goric dajejo cerkvice, vidne na vrhovih gričev. Četudi ima večina cerkva danes baročno podobo, skriva marsikatera med njimi starejšo gotsko ali celo romansko osnovo. Med pomembnejše spomenike arhitekturne dediščine uvrščamo poznogotsko cerkev Sv. Treh kraljev ter baročno cerkev Sv. Trojice s frančiškanskim samostanom, ki se ponaša z muzejem in bogato samostansko knjižnico. Zagotovo med pomembnejše spomenike sodijo gradovi in dvorci na območju.
 Kulturno bogate in privlačne so prav tako značilne slovenskogoriške domačije, med katerimi so številne danes že obnovljene, v nekaterih lahko tudi bivate in tako sami izkusite pristen utrip podeželja in življenja nekoč. O kulturnem bogastvu Slovenskih goric priča množica delujočih kulturnih društev, ki delujejo predvsem z namenom ohranjanja in predstavljanja bogate kulturne identitete krajine. Pestrost dediščine srečamo tudi v manjših etnografskih zbirkah v lasti zasebnih zbirateljev ter pri še delujočih rokodelcih, ki svoje veščine z veseljem delijo. Zanimive so tudi učne kmetije, ki omogočajo praktičen prikaz življenja na podeželju.