Kultura

na Pohorju

ruše

Pohorje je bogato s kulturnimi znamenitostmi. Na območju Pohorja najdemo gradove, dvorce in graščine, ki nam pripovedujejo o življenju v preteklosti. Med njimi so Falski grad, Grad Viltuš, Dvorec Rogoza, Dvorec Slivnica - Slivniški grad in Grad Hompoš - Pohorski dvor. Tukaj lahko vidimo tudi veliko cerkvic, npr. Župnijsko cerkev Sv. Lovrenca. 

Zanimiva za ogled je tudi 500 let stara hiša v Lovrencu Ladejenkovo, Pajštva - sušilnica sadja, Čevljarska zbirka v prostorih podjetja Soven in Muzej HE Fala, ki je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. V Rušah lahko najdemo železniški viadukt, Letno gledališče "Pod goroj" in Vivatovo glažuto.