Občina Rače-Fram

Krajinski park Rački ribniki – Požeg

Rače-Fram

Krajinski park Rački ribniki - Požeg leži na obrobju Dravskega polja in meri 484 ha. Zajema predvsem nižinski mešani gozd, travnike z mejicami in stoječe vode (ribniki in zadrževalnik). Park je izredno pomemben kompleks v nižinskem delu Slovenije, saj predstavlja življenjski prostor redkim in ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam - ne samo v regionalnem in slovenskem merilu, temveč tudi širše. Tako je tukaj prisotnih preko 210 vrst ptic, 50 vrst kačjih pastirjev ter 12 vrst dvoživk, če med živalmi omenimo le tiste najopaznejše in najglasnejše. Zadnja leta postaja park vse zanimivejši tudi za obiskovalce, ki tukaj najdejo neokrnjeno naravo, spoznavajo rastline in živali ter imajo možnost za sprostitev in uživanje v miru. Zaradi svoje nižinske lege in lahke dostopnosti je park primeren za obiskovalce vseh starostnih skupin. Poti po parku so označene in opremljene s tablicami, ki nas opozarjajo na pomembne živalske in rastlinske vrste, pri vhodu pa so postavljene informativne table. Več o parku lahko preberete v vodniku, ki ga je izdalo DPPVN - Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave (kontaktna oseba Milan Vogrin, GSM 041 699 268), kjer lahko o Krajinskem parku Rački ribniki - Požeg in morebitnem vodenju po njem dobite ustrezne informacije.

Rački ribniki
ravno polje
Rački ribniki
Rački ribniki
ravno polje
Rački ribniki
Rački ribniki
Rački ribniki

Kako do nas

Krajinski park Rački ribniki - Požeg, 2327 Rače

Ptuj25min
Maribor30min
Ljubljana1h 15min