Krajinski park Drava

krajinski park Drava

Krajinski park Drava obsega staro strugo Drave in pokrajino ob njej med Mariborom in Ptujem in sega na območje Mestne občine Maribor, občine Duplek, občine Miklavž na Dravskem polju in občine Starše. Sega od Malečniškega mostu do meje z občino Ptuj, s tem da vključuje staro strugo Drave z vsemi najvrednejšimi biotopi, ki so se še ohranili v tem prostoru, velikem 2337 ha.

Naravovarstveno najbolj dragoceno v tem prostoru so loke - izravnalno območje neposredno ob reki, kjer se voda v času poplav brez škode razliva. Ko pa se vode umaknejo, v lokah zaživi bogato, raznovrstno življenje.

Krajinski park Drava oblikuje rečne mrtvice in terase, veliko število prodišč, poplavni gozdovi ter močvirnati travniki. V tem prostoru so zelo dragocene tudi loke, ki so v času deževja poplavljene.

krajinski park Drava
Reka Drava
izpiranje zlata

— Kako do nas

2205 Starše

Ptuj25 min
Maribor 25 min
Ljubljana 1h 30min
Zagreb1h 30min
Dunaj3h