Občina Starše

Krajinski park Drava

krajinski park Drava

Krajinski park Drava obsega območje ob reki Dravi, ki poteka med mestoma Maribor in Ptuj. Nastajal je skozi stoletja zaradi poplav. Skozi zgodovino, že od ledene dobe naprej, je reka zaznamovala pokrajino z ogromnimi nanosi proda. Ker je Drava redno poplavljala se je oblikoval pester in zanimiv življenjski prostor. Redno poplavljanje je pognojilo okoliške gozdove in travnike ter dvignilo raven podtalnice. Krajinski park Drava oblikuje rečne mrtvice in terase, veliko število prodišč, poplavni gozdovi ter močvirnati travniki. V tem prostoru so zelo dragocene tudi loke, ki so v času deževja poplavljene. Kmetje so v reki izpirali zlato, se ukvarjali s splavarstvom in drugimi obrtmi. Velike spremembe rečnega režima ali hidromelioracije so se začele po drugi svetovni vojni.

Samo na Ptujskem jezeru prezimuje do 25.000 ptic, zato Drava spada med ornitološko pomembna področja. Mnoge izmed teh ptic so redke in ogrožene. Med njih spadajo mali martinec, mali deževnik in vodomec. Gnezdijo na območju rečnih rokavov, erodiranih rečnih bregov in prodišč. Na kmetijskih površinah pa lahko najdemo beločelo in njivsko gos, različne vrste galebov, belo čapljo. Zaradi rastlinskih in živalskih vrst ter življenjskega okolja območje krajinskega parka uvrščamo v evropsko omrežje varovanih območij Natura 2000, katere namen je ohranjanje biotske raznovrstnosti, tako da varuje naravne habitate ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, pomembnih za Evropsko unijo.

Reka Drava Maribor

Kako do nas

Krajinski park Drava

Ptuj20min
Maribor20min
Ljubljana1h 20min