Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kapela ob jezeru

sveta trojica

Na mestu, ki je bilo prvotno namenjeno izgradnji cerkve, stoji trioglata kapela, od katere vodijo kamnite stopnice proti cerkvi na griču. Njene poslikave predstavljajo Sveto Trojico, svetega Izidorja in svetega Lenarta (slednja sta predstavnika kmetskega stanu). Razlog, da je kapelica trikotne oblike, se nahaja v Sveti trojici kot troedinem Bogu in v legendi o treh lučkah. Kdaj so jo sezidali, ni znano, iz kronike je mogoče razbrati le, da je bila na dan sv. Marka leta 1904 že drugič prenovljena in blagoslovljena. Blagoslov je opravil knezoškof Mihael Napotnik; obenem je blagoslovil še križev pot, ki ga je postavil (prvih devet postaj se zvrsti na poti od kapelice do cerkve, kjer so še zadnje tri postaje).

sveta trojica

Kako do nas

Kapela, Stara pot 1, 2235 Sv. Trojica v Slov. goricah

Ptuj30min
Maribor30min
Ljubljana1h 35min