Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah

Kamnolom Osek

sveta trojica

V gozdu ob cesti severno od domačije Polič v Oseku se nahaja opuščeni podzemni kamnolom. Je nahajališče rumenorjavih kamnin, apnenca in peščenjaka. Neizkoriščena plast apnenca, debeline okoli 20 centimetrov, vsebuje številne lepo ohranjene lupine fosilnih polžev in školjk. Vhod v podzemni kamnolom se zarašča, nekaj 100 metrov dolgi jamski rovi pa so še vedno trdni. Velja za enega redkih kamnolomov v Sloveniji, v katerem so kamnino pridobivali podzemsko. Le-to so uporabljali kot gradbeni material na primer za cerkvi pri Benediktu in Svetih Treh Kraljih, za negovski grad in delno tudi za cerkev na Ptujski Gori.

sveta trojica

Kako do nas

Graba Osek, Osek, 2235, Sv. Trojica v Slov. goricah

Ptuj30min
Maribor30min
Ljubljana1h 45min