Občina Pesnica

Jareninski dvor

dveri pax

Zgodovina Jareninskega dvora je tesno povezana z vinom in vinogradništvom, o čemer priča že njegova lega med številnimi vinogradi. Prve omembe dvora se v virih pojavijo v 12. stoletju, ko dvor in pripadajočo posest pridobijo v last benediktinci iz Admonta. Vinska klet tako sodi med najstarejše dele dvora, saj je bila stavba v preteklosti večkrat prezidana. Današnja dvonadstropna stavba ima pravokoten tloris, k njej pa je na zahodni strani prislonjena kapela z baročnim zvonikom, nad vhodom v dvorec je vzidan ščitec z admontskim grbom in inicialkami P. N. K.

Jareninski dvor je bil v lasti samostana iz Admonta do leta 1939, ko je prešel v upravljanje mariborske škofije, po okupaciji 1941 so posestvo prevzeli Nemci, po vojni je bil za kratek čas znova v posesti benediktincev, nato nacionaliziran. Leta 1991 je bil Jareninski dvor v postopku denacionalizacije vrnjen admontskem samostanu, ki ima dvor v lasti še danes. Jareninski dvor (Jahringhof) je danes obnovljen. V njem so poslovni prostori in nadaljuje s tradicijo vinogradništva, saj v njem  deluje vinska klet in restavracija Dveri-Pax.

dveri pax
dveri pax
dveri pax
dveri pax
Vinska klet Dveri Pax
dveri pax
dveri pax
dveri pax
dveri pax

Kako do nas

Jareninski dvor, Polički Vrh 1, 2221 Jarenina

Ptuj40min
Maribor20min
Ljubljana1h 25min