Občina Lenart

Hrastovški ribniki

Lenart

V razloženem naselju Hrastovec v severnem delu gozdnate zakrasele planote Hrastovenjak ležijo na površini 4,2 ha Hrastovški ribniki. Ti so prvotno pripadali grofom Herbersteinom, ki so imeli v posesti še bližnje jezero Komarnik. Območje je pomemben življenjski prostor ogroženih rastlinskih in živalskih vrst; od leta 1992 je zavarovano kot naravni spomenik. Hrastovški ribnik je pregrajen v štiri prekate in služi predvsem športnemu ribolovu. V njem lovijo predvsem smuče, ščuke in krape. Odrasel ribji zarod selijo tudi v ribnike v bližnji okolici, predvsem sta to jezero Pristava in Radehova. Obraščeni so  z rogozjem in trstjem ter plavajočim rastlinjem, ki nudi ribam in ostalim vodnim organizmom zavetje pred nevarnimi plenilci. V ribniku imajo gnezda mnoge race, velikokrat pa jih obiskuje siva čaplja. Od rastlinskih vrst imajo tukaj svoj dom beli lokvanj, vodni orešek in ščitolistna močvirka.

Lenart

Kako do nas

Hrastovec v Slov. goricah, 2230

Ptuj30min
Maribor20min
Ljubljana1h 20min