Občina Kungota

Grad v Svečini

Kungota

Stoji na položni vzpetini, severno od vaškega jedra. Zgradba je dvonadstropna, pravokotnega tlorisa s štirimi stolpi na vogalih. Fasade so skoraj nečlenjene. Večja okna v prvem nadstropju uokvirjajo kamniti okviri s karnisami, manjša okna v drugem nadstropju pa preprosti kamniti okviri. Vzhodna, južna fasada ima srednjo os poudarjeno z masivnim kamnitim portalom z motivom rustike, volutastim temenikom in nizom triglifov pod profilirano preklado. Enak portal vodi v vežo z dvorišča. Na njem je plošča z napisom o gradnji leta 1629: Domus haec priove cuius velustes ruinam minabutur diruta. A gunda mentis extrusta est anno 1629. Prvotni grad, ki se omenja v listini iz 12. stoletja, je bil v lasti Sekavskega samostana iz Judenburga. Stal je na bližnjem griču severno od današnjega dvora. Dvor je večkrat menjal lastnike, ki so ga preurejali. Leta 1935 je postal izobraževalna ustanova za šolanje gospodinj in kmetovalcev. Trenutno pa se grajski prostori uporabljajo kot razstavni prostori za nekaj izredno bogatih in stalnih razstav (Zakladi podstrešja, Bila je Jugoslavija, Razstav likovne skupine ''Krila'', Soba vinskih kraljic)  ki vas bodo navdušile. Razstave so odprte v sklopu različnega dogajanja v Svečini, z veseljem pa vam jih bodo razkazali ob predhodni najavi.

Kungota

Kako do nas

Svečinski Grad, Svečina 1, 2201 Zgornja Kungota

Ptuj45min
Maribor30min
Ljubljana1h 35min