Občina Lenart

Grad Hrastovec

Hrastovec

Grad Hrastovec stoji na griču nad dolino reke Pesnice, je eden najmogočnejših  ohranjenih gradov na slovenskem Štajerskem.  Ime Hrastovec – Gvtenhage  se  prvič pojavi leta 1265 v zvezi z deželnoknežjim urbarjem, vendar upravičeno domnevamo, da je ime povezano z naseljem ali manjšim dvorom. Vsekakor je dokazano, da je hrastovški dvor obstajal že leta 1294.  Že pogled na mogočen grad nam pove, da so bili njegovi lastniki pomembni plemiči, med katerimi zagotovo izstopa državnik, diplomat in intelektualec Žiga Herberstein (1486-1566), ki je večkrat obiskal grad Hrastovec. Herbersteini so posest in grad močno povečali in ostali njeni lastniki do leta 1802, ko sta jo odkupila brata Pauer. Leta 1909 so Herbersteini ponovno odkupili grad in ostali lastniki do  druge svetovne vojne. Grad, ki ga krasijo posamični renesančni arhitekturni elementi, je dobil podobo razkošnega baročnega gradu v 17. stoletju, po načrtih arhitekta Domenica Della Tore. V notranjosti je bogato oblikovano baročno stopnišče in baročna viteška dvorana, kjer so na stenah podobe mitoloških in žanrskih prizorov ter motivi klasicističnih krajin. V slavnostni dvorani, na stropu nekdanjega grajskega hodnika, v grajski kapeli in na stopnišču so zelo kvalitetne baročne štukature iz prve polovice 18. stol. Po vojni je v gradu delovalo zbirno taborišče za ljudi, ki naj ne bi simpatizirali z novo oblastjo, pod gradom je v ribnikih tudi grobišče 19 Lenartčanov, ki so bili ubiti maja 1945. Leta 1948 je bil v gradu ustanovljen Zavod za duševno in živčno bolne Hrastovec – Trate, ki še vedno deluje v okviru grajskega kompleksa. Del grajskega kompleksa je tudi sistem ribnikov.

Grad je ovit v tančico tragične ljubezni  Agate iz Štraleka in grofa Friderika Herbersteina. Njuno zgodbo pripoveduje turistični produkt  Pobeg v zgodovino čarovništva.

grad hrastovec
grad hrastovec

Kako do nas

Grad Hrastovec, Zamarkova 20b, 2230 Lenart v Slov. goricah

Ptuj25min
Maribor20min
Ljubljana1h 25min