Občina Kidričevo

Dvorec Strnišče (Sternthal)

ravno polje

Dvorec Sternthal je bil zgrajen na osnovi pristave, ki jo je okoli leta 1830 dal postaviti Adolf Schönfeld. Osrednjo stavbo dvorca je nato okrog leta 1870 dal sezidati novi lastnik posestva grof Schöndorf. Po izgradnji se je grofovska družina v dvorec tudi preselila, v tri pripadajoča gospodarska poslopja pa so se nastanile delavske družine. Tako izgradnja dvorca praktično pomeni začetek nastajanja naselja Sternthal ali Strnišče, torej današnjega Kidričevega, saj so predhodno na tem območju bili le ovčji hlevi. Kraj Sternthal je leta 1890 imel le 3 hiše z 19 prebivalci in v naslednjih dvajsetih letih je število stavb na tem območju ostalo nespremenjeno. 

Dvorec skupaj s posestvom, velikim približno 331 hektarjev, je leta 1896 kupil Ptujčan Franc von Hellin, ki je dal do objekta speljati ozkotirno železnico. Ta je peljala proti železniškemu postajališču Sternthal na progi Ptuj–Pragersko.

Leta 1915 se je v dvorec nastanil štab avstro-ogrske vojaške uprave ter na najetem posestvu pričel graditi taborišče za vojne ujetnike ter rezervne vojaške bolnišnice.

Po končani 1. svetovni vojni se je za nakup dvorca in posestva zanimal Franc Čuček, proizvajalec šampanjca ter veleposestnik s Ptuja, ki je na tem območju nameraval odpreti več industrijskih obratov. Vsa njegova podjetja so v naslednjih letih doživela stečaj in kot glavna upnica je 22. 8. 1928 Strnišče prevzela Ljudska posojilnica v Ljubljani. Ob okupaciji leta 1941 je postal dvorec Sternthal sedež nemškega vojaškega poveljstva. To je na posestvu pričelo z gradnjo ujetniškega taborišča.

V prvih povojnih letih je bila v dvorcu urejena menza za delavce nastajajoče Tovarne glinice in aluminija, v nekdanji konjušnici pa kinodvorana. Leta 1959 je bilo nekdanje posestvo dvorca skupaj s stavbami vključeno v Kmetijsko gospodarstvo »Dravsko polje«, po letu 1961 pa je postalo del Kmetijskega kombinata Ptuj. Do leta 2013 je dvorec služil kot stanovanjska stavba. Od leta 2014 je Dvorec Sternthal novi sedež kidričevske občinske oblasti.

Kidričevo
ravno polje

Kako do nas

Dvorec Strnišče, Kopališka ulica 16, 2325 Kidričevo

Ptuj15min
Maribor30min
Ljubljana1h 20min