Občina Hoče - Slivnica

Dvorec Rogoza

Hoče-Slivnica

Dvorec Rogoza je svoje sedanjo podobo dobil že v 19. Stoletju. Srednjeveški dvor Rogoza je bil središče posesti, ki je bila sprva deželnoknežja, vas pa sta že v 12. Stoletju dobila v dar vetrinjski in žični samostan. Na bakrorezu na Vischerjevi Topografiji Štajerske, ki je nastala okrog leta 1681, je Rogoza upodobljena kot dvakrat šest osna enonadstropna stavba s pozidanim stopniščnim stolpičem na vhodni fasadi. Na podlagi tega bakroreza je v drugi polovici 18. Stoletja nastal akvarel, ki je ohranjen v dvorcu. Stopniščni stolp in portal se nista ohranila, le v nadstropju so še vidni preprosti profilirani okenski okviri. Danes je tukaj odprt Zavod za prestajanje kazni.

Hoče-Slivnica

Kako do nas

Rogoška cesta 60, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Ptuj20min
Maribor15min
Ljubljana1h 20min