Dravinjska dolina

makole

Dravinjska dolina je zakladnica naravne in kulturne dediščine. Reka Dravinja je ustvarila čudovit ekosistem, kjer se prepleta življenje v vodi in na občasno poplavljenih površinah. Ker reka Dravinja v osrednjem delu ni bila regulirana, je ohranila izjemne naravne meandre ali okljuke, ki jih spremljajo bogati vegetacijski obrežni pasovi vrb in jelš.

 

Na sipkih obrežjih še gnezdi vodomec, po travnikih se sprehajajo bele štorklje, preletavajo jih kačji pastirji in močvirski cekinčki. Zelena rega, hribski urh in navadna krastača sporočajo, da se v obraslih brežinah reke Dravinje in njenih pritokih dobro počutijo. Mrtvice s trstičjem in širokolistnim rogozom ter travniške orhideje s številnimi biseri narave, ki se skrivajo v veličastni dolini Dravinje, nas kar vabijo k sebi.

 

Občine v Dravinjski dolini povezuje reka Dravinja, ki je še v preteklosti ustvarila slikovito pokrajino z mnogimi naravnimi potenciali. Ker pa imajo občine Makole, Majšperk in Poljčane poleg lege in naravne dediščine tudi podobno zgodovino in kulturno dediščino, so bile prav te skupne lastnosti temelj za vzpostavitev kolesarskih, učnih in pohodnih poti v Dravinjski dolini. Vzpostavljene kolesarske, učne in pohodne poti so označene z učnimi tablami, učnimi točkami, klopmi in mizami ter informacijskimi točkami. Tematske učne poti so v Dravinjski dolini primerne za vse generacije.