cerkev sv. benedikta

Cerkev Sv. Benedikta

Prva predhodnica sedanje cerkve sv. Benedikta spada med najstarejše na slovenjegoriškem območju. V sredini 11. stoletja je bilo staro cerkveno poslopje zamenjano z večjo, zidano zgradbo, ki danes predstavlja srednjo cerkveno ladjo. Zgradba je bila narejena v romanskem slogu, na njo pa je bil v 12. stoletju prizidan stolp, ki je v gotskem slogu. Cerkev sv. Benedikta je danes triladijska zgradba ter je v celoti obokana, kar je posledica postopne razširitve. Poznogotski prezbiterij je bil k romanski ladji prizidan v 16. stoletju, v drugi polovici 19. stoletja pa so prizidali stranski ladji.

cerkev sv. benedikta
cerkev sv
cerkev sv. benedikta

Cerkvena oprema obsega prižnico, pet oltarjev in ostalo ter je v večini neogotskega sloga. Posebnost predstavlja stranski oltar, ki je iz časa poznega baroka. Ob cerkvi se nahaja baročno župnišče, kjer je shranjena dragocena zbirka slik nekaterih benediških župnikov iz 18. in 19. stoletja. Cerkveni stolp je svojo sedanjo podobo pridobil leta 1885. O cerkvenih zvonovih na prehodu iz 19. v 20. stoletje je v župnijski kroniki poročal župnik Zmazek. Cerkev je že od nekdaj imela tri zvonove, vendar pa je oblast prvič med I. svetovno vojno pobrala zvonove, leta 1924 so v zvoniku cerkve spet zvonili trije zvonovi, vendar pa je dva zvonova že leta 1943 zaplenila okupacijska oblast. Konec 60-ih je župnijska cerkev spet dobila dodatna dva zvonova. 18. 11. 2018 pa je cerkev dobila tri popolnoma nove zvonove.

Kako do nas

Šolska ulica 3, 2234 Benedikt

Ptuj35min
Maribor30min
Ljubljana1h 30min

Priporočamo obisk in ogled v občini Benedikt

.

Cerkev sv. Treh kraljev

Čolnikova trta

Mežnarija

Slatinski vrelci

Gomile