Občina Sveta Ana

Cerkev Svete Ane

sveta ana

Med Spodnjo Ščavnico in Zgornjo Ščavnico so na hribu nad dolino reke Ščavnice leta 1654 postavili leseno kapelo. Na njenem mestu je bila leta 1705 zgrajena cerkev svete Ane; le-to so v 19. stoletju dvakrat obnovili. Cerkvena oprema obsega tri oltarje; glavni oltar iz leta

1794 je delo mariborskega kiparja Jožeta Holzingerja. Freske v stranski kapeli je v prvi polovici 19. Stoletja naslikal mariborski klasicistični slikar Jožef Reitter. Blizu cerkve je kužno znamenje z napisom in letnico 1647.

sveta ana

Kako do nas

Župnijska cerkev sv. Ane, Kremberk 36, 2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah

Ptuj40min
Maribor30min
Ljubljana1h 30min