Občina Miklavž na Dravskem polju

Cerkev sv. Miklavža

Miklavž na Dravskem polju 3

Župna cerkev sv. Miklavža se nahaja na obzidanem pokopališču v starem vaškem jedru. Cerkev v romanskem slogu so pričeli graditi v 16. stoletju in jo dokončali leta 1662, omenjajo pa jo že leta 1382. Cerkev je pravokotna ladja, ki ima triosminsko končani prezbiterij, na južni strani prizidano zakristijo in zvonik ob zahodni fasadi. V cerkev vodi kamniti portal skozi zvonico.

V steni ladje se nahaja več rimskih spolij. Cerkvena okna so pravokotna. Notranjost cerkve sv. Miklavža je obokana in ima opremo iz časa baroka. Oltar je prvotno iz leta 1705, v letih od 1717 do 1718 pa ga je dokončal kipar Pogačnik. Na južni steni zvonika je freska sv. Krištofa, ki je po velikosti ena največjih fresk in je nastala v začetku 16. stoletja. Na zunanji strani cerkve je vzidan tudi marmorni nagrobnik, ki ima genija med dvema levoma.

Miklavž na Dravskem polju 1

Kako do nas

Cerkev sv. Miklavža, 2204 Miklavž na Dravskem polju

Ptuj25min
Maribor20min
Ljubljana1h 20min