Občina Trnovska vas

Cerkev sv. Bolfenka in župnišče

Trnovska vas

Gradili so jo iz materiala Urbanske pokopališke kapele Sv. Bolfenka in iz kapele Sv. Janeza na Gaberniškem vrhu pri Sv. Lovrencu v Slov. goricah. Cerkev in župnišče so gradili dobri dve leti, kajti 1. januarja 1790 je bila v cerkvi prva sv. maša. V začetku ni imela takšne podobe kot danes. Zvonik je bil nižji, kajti leta 1885 so ga povečali. Cerkev je imela najprej lesen, raven strop. Obokali so jo šele leta 1880.

Glavni oltar je bil postavljen ob dograditvi cerkve leta 1790. Imel je prosto menzo iz kamna, nad oltarjem je bila nameščena slika sv. Bolfenka, ki so jo prinesli iz pokopališke kapele v to cerkev. Današnji pozlačen nastavek s tabernakljem je bil postavljen v cerkev leta 1880. Od leta 1884 je bila nad oltarjem nameščena slika sv. Bolfenka (slikarja J. Brolla). To sliko so zamenjali leta 1903 s kipom sv. Bolfenka, ki ga je izdelal podobar Perko od Sv. Trojice v Slov. goricah.

Stranska oltarja na moški in ženski strani sta bila postavljena v cerkev ob njeni dograditvi, vendar ne povsem takšna kot sta danes. Sklepa se, da so oltarja prinesli v to cerkev iz Urbansko pokopališke kapele skupaj z gradbenim materialom. Stranski oltar sv. Družine je bil prenarejen leta 1895 in je posvečen sv. Družini. Kipe sv. Družine je izdelal podobar Perko. Na straneh oltarja se nahajajo še kipi: sv. Frančišek Ksaverski, sv. Janez Nepomuk, zgoraj pa sv. Martin na konju. Stranski oltar na ženski strani ima zidano menzo in lesen nastavek. Posvečen je sv. Luciji. Pred njo je kip Žalostne Matere Božje z mrtvim Jezusom v naročju, ob straneh pa so kipi sv. Apolonije in sv. Barbare, zgoraj pa kip Matere Božje z Detetom. Vsi ti kipi so videti zelo stari. Mojster ni znan.

Prižnica se nahaja na moški strani na začetku prezbiterija. Je lesena in nameščena na zid. Za njen izvor se ne ve. Prižnico krasijo podobe vseh štirih evangelistov. Nad njo je kip Mojzesa s tablami desetih božjih zapovedi.

Trnovska vas
Trnovska vas
Trnovska vas

Orgle so postavljene v cerkev leta 1868 s 14. registri. Naredil jih je Adelberd Kafka, ki je deloval v letih 1850 – 1870 v Mariboru.

Križev pot - ne ve se za mojstra in čas izdelave.   

Podobe za velikim oltarjem je leta 1880 slikal Fontoni iz Konjic, ostale slikarije v prezbiteriju pa leta 1884 J. Brollo iz Gemone. Ladja je bila poslikana pozneje in sicer leta 1895. Slikal jo je Gornik od Sv. Petra v Mariboru. Sedanjo postavitev prezbiterija je projektiral dipl. ing. arh. France Kvaternik. Izvedba postavitve novega daritvenega oltarja, ambona, krstilnika, sedilj, mizice za darove in podstavka za tabernakelj je bila uresničena leta 1988.

Zvonik je občasno sameval brez zvonov. Ne ve se, kdaj so bili v njem prvi zvonovi. Po vsej verjetnosti so tudi dva zvonova prenesli iz kapele Sv. Bolfenka. Ob nabavi novih leta 1885 je omenjeno, da so se prejšnji zvonovi uporabili za izdelavo štirih novih. Prva svetovna vojna jih je vzela. Leta 1923 so dobili nove. Za bronaste zvonove ni bilo dovolj sredstev, zato so se odločili za jeklene. Ti zvonovi so še danes v zvoniku in so trije:

veliki zvon ima glas »D« in tehta 1380 kg,

srednji zvon je uglašen na »F« in tehta 875 kg,

tretji najmanjši je uglašen na »G« in tehta 504 kg.

Kako do nas

Cerkev sv. Bolfenka, Trnovska vas 38, 2254 Trnovska vas

Ptuj20min
Maribor30min
Ljubljana1h 30min