Občina Kungota

Cerkev Sv. Andreja v Svečini

Kungota

Župnijska cerkev sv. Andreja je v listinah prvič omenjena leta 1195, ko je bila posvečena in opremljena z določenimi župnimi pravicami. Današnjo podobo je dobila med leti 1652 in 1657. Je tipična zgradba iz 17. stol., čeprav so na njej vidni tudi arhitekturni detajli slovenje goriške gotike. Zvonik je delo prve polovice 19. stol.

Njeno današnjo stavbo sestavljajo: kvadratast zvonik, pokrit s pločevinasto korenasto streho, pravokotna ladja ter enako širok in visok polkrožno sklenjen prezbiterij, ki ju pokriva skupna opečna streha. Ob vzhodni del ladje je na severni strani prizidana pravokotna kapela, na južni pa zakristija z oratorijem. Glavni oltar je posvečen patronu apostolu Andreju, stranska pa Srcu Jezusovem in Brezmadežni. Ovalna prižnica s trebušastim baldahinom predstavlja zelo kakovosten kos cerkvene opreme. V zvoniku visita bronasta zvonova, večji iz leta 1518 in manjši iz leta 1877.

Kungota

Kako do nas

Župnijska cerkev sv. Andreja, Plač 2, 2201 Zgornja Kungota

Ptuj45min
Maribor30min
Ljubljana1h 35min