Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Cerkev sv. Andreja/sv. Andraža

Sveti Andraž

Nastanek današnje župnije sega v 15. stoletje. Leta 1513 se je začela graditi današnja cerkev Sv. Andraža na griču z 293 m nadmorske višine. Postavili so jo med bori, utrjeno z obzidjem, da je bila zaščitena pred turškimi napadi Vse do l. 1415 je to območje spadalo pod Ptujsko nadžupnijo, po letu 1415 pa so ti kraji pripadli župniji Sv. Lovrenca (danes Juršinci), oboje pa pod Ptujsko nadškofijo. Leta 1819 je kaplan Franc Vrbnjak uvedel sejem na dan farnega zavetnika Sv. Andraža, to je 30. novembra.

Sveti Andraž

Kako do nas

Župnijska cerkev sv. Andraža, Vitomarci 74, 2255 Vitomarci

Ptuj25min
Maribor30min
Ljubljana1h 45min