Občina Destrnik

Arheološka najdišča v občini Destrnik

Destrnik

Arheološke najdbe so bile odkrite med topografskimi pregledi in nekaterimi izkopavanji. V gričevnatem svetu destrniške občine je mnogo rimskodobnih gomil, med katerimi jih je nekaj še nedotaknjenih, nekaj sistematično raziskanih, veliko pa izropanih. V mnogih letih pa je vendarle bilo odkritih nekaj najdb, predvsem v letih, ko je Slovenske gorice po dolgem in počez prehodil arheolog Pokrajinskega muzeja Maribor Stanko Pahič. Kljub skromnemu številu odkritih najdišč so najdbe v njih pomembne, saj potrjujejo dejstvo, da je bilo nekoč naseljeno celotno ozemlje severovzhodne Slovenije.

Odkrita najdišča so :

Drstelja -prekopana gomila, časovno neopredeljena

Gomila - najdba keltskih novcev in skupina sedmih gomil (v eni je bil leta 1962 odkrit grob s črepinjami) ter še tri skupine po dve gomili, Gomilci - Skupina treh antičnih gomil, od katerih je bila gomila 2 leta 1962 odkopana. Odkrit je bil žgan rimskodobni grob. Pravokotno jamo je prekrivala žganina s pepelom in raztresenimi koščicami. V južnem delu groba je bila v žganini fragmentirana fibula. Na pepel je bilo položenih šest večinoma celih posod (vrč, lonec, skodelica in trije krožniki) in nekaj raztresenih črepinj raznih posod; ob pepelu je ležal razbit lonec s preveznjenim pokrovom. Grob sodi v obdobje 1. stoletja in prve polovice 2. stoletja.

Janežovci - dve gomili s sledovi kopanja v sredini; grobišče štirih sploščenih ter ena dozdevna gomila. Časovna pripadnost gomil je neznana.

Placar - najdba kamnite sekire; skupina petih deloma poškodovanih rimskodobnih gomil in še dve posamični gomili ter dve nepoškodovani posamični gomili, iz neznanega časa. Leta 1962 so sondirali ruševine (= Škofca), kjer naj bi bila najdena rimska opeka. Našli so ostaline srednjeveških stavb.

Zgornji Velovlak - dve nepoškodovani rimskodobni gomili; grobišče petih gomil v dveh vrstah, od katerih sta dve v sredini razkopani. V bližini še dve nepoškodovani gomili, na razkopanih mestih v okolici pa je bila morda še katera.

Destrnik

Kako do nas

Destrnik

Ptuj15min
Maribor35min
Ljubljana1h 30min